Føj til Foretrukne

Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

in-historiam.dk

 

en Danmarks-Krønike
Dannebrog og nabolandenes flag Home

Historisk teknik

Kr. Erslev
Professor i Historie ved Københavns Universitet, udgav i 1911 bogen 'Historisk Teknik' der lige siden har dannet grundlag for historievidenskabens kildeanvendelse. Erslev lagde afstand til tidligere tiders kildeanvendelse som accepterede kilderne som de var, - uden skelen til hvorfra de havde deres informationer.

Kildeanvendelsen
Erslev anvendte sin kildeanvendelse på især middelalderligt kildemateriale. Her er ganske meget bevaret, men alligevel kun en begrænset mængde i forhold til senere historiske perioder.

Det betyder at

  1. beskrivelsen af den korrekte kildeanvendelse senere er blevet udbygget (for eksempel i forbindelse med anvendelsen af film som kildemateriale)
  2. kildeanvendelsens meget stringente karakteristik kan forekomme omstændelig ved studiet af historiske perioder med mange kilder og dermed masser af information.

- og Københavans Bombardement
I forbindelse med Københavns Bombardement i 1807 skal det væsentligste kildemateriale stadig findes i staternes dokumenter og i krigsmagternes ordrer, men alligevel findes der også en væsentlig information i aviserne, erindringerne og malerierne. De kan selvfølgelig ikke stå alene, og uden statsmagtens kilder ville vi mangle afgørende viden. Men disse andre kilder giver alligevel en væsentlig viden om hvordan almindelige mennesker oplevede bombardementet og hvordan nyheder blev udgivet.

- og Besættelsen
Nazi-Tysklands besættelse af Danmark er beskrevet i en masse forskellige kilder: fra statslige dokumenter, militære ordrer over nyhedsinformation og erindringer til senere tiders fremstillinger. Det er næsten altid muligt at finde en kilde som oplyser lige netop det man gerne vil læse. Det betyder at det er helt afgørende at overveje den enkelte kildes anvendelighed og værdi.

Kildeværdien
Arbejdet med kilder kræver en vurdering af den enkelte kildes værdi, uanset hvor mange kilder man har til rådighed. Det er altid nødvendigt at være sikker på om det er det mest relevante kildemateriale man anvender. Derfor er det væsentligt at gøre sig klart

  • hvilke kilder man anvender
  • hvordan man anvender dem (levn- og/eller beretningsanvendelse))
  • hvorfor man anvender dem.
Forrige side
Home
Næste side

 

 

 

Forrige side
1807.dk
Portal om dansk historie
bopa.modstandskampen.dk
Første side i dette afsnit